A hely, amelyen állsz, szent föld

Máriabesnyőn, a konferencián az Úr engem is fellelkesített és felbátorított. Elhatároztam, hogy ezentúl több időt fogok az Imádság Házában eltölteni.

Az elmúlt héten, pénteken reggel tértem be újra egy hosszabb kihagyás után, mivel a vírusok nem kíméltek, s napi zsolozsmámban igyekeztem elmélyedni. De nehezen tudtam az imára figyelni, és úgy éreztem, hogy a kansasi live dicsőítésbe kell inkább bekapcsolódnom. Kis idő múlva az égő csipkebokor képét hozta elém az Úr. Meg is kerestem a Bibliámban ezt a helyet, hogy egészen pontosan felidéződjenek bennem a rég olvasott sorok. A ’Mózes meghívása’ részben megtaláltam a keresett igeszakaszt (Kiv 3, 5):

Oldd le a lábadról a sarudat, mert a hely, amelyen állsz, szent föld…Én vagyok atyáid Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene…

És erősen éreztem az Úr jelenlétét! Ezután mindig úgy megyek az Imádság Házába, hogy felelevenítem magamban ezeket a sorokat. Lélekben leoldom a sarumat, és igyekszem teljesen ott lenni az Úr jelenlétében!

 

H. K.